Spanilé jízdy po Moravskoslezském kraji - část 3. - Opavsko

pátek 18. listopad 2011 07:31

Tentokrát mě cesty po úřadech Moravskoslezského kraje zavedly do měst a obcí severozápadně od Ostravy. A bylo krásně!

Ostrava - Pustkovec

 01-Pust.JPG

Pustkovec je od 24. listopadu 1990 městským obvodem statutárního města Ostravy. Název je odvozen od staršího českého jména Pustimír. Obec byla založena na přelomu 13. a 14. století, v průběhu 2. poloviny 20. století byla zcela obklopena panelovou zástavbou městské čtvrti Poruba. Novou dominantou obce je moderní kostel sv. Cyrila a Metoděje, vysvěcený biskupem Františkem Lobkowiczem v roce 1998.

Ostrava - Krásné Pole

 02-Krpole.jpg

Krásné Pole je vesnice ležící na západním okraji Ostravy. Od 24. listopadu 1990 je jejím městským obvodem. Obec nacházející se v nadmořské výšce až 334 m n. m. je nejvýše položeným obvodem Ostravy. Zajímavostmi jsou kostel sv. Hedviky (na snímku), postavený v letech 1995 – 2001 a zejména hvězdárna a planetárium Johanna Palisy, ležící na katastru obce.

Velká Polom

 03-VPolom.JPG

Obec, ležící za hranicemi statutárního města Ostravy, na hlavní silnici do Opavy. Součástí okresu Opava byla až do roku 2007. Kostel sv. Václava, fara, vodní tvrz, středověká sýpka – to jsou místní pamětihodnosti.

Pustá Polom

 04-PPolom.JPG

O velké střediskové obci (navzdory svému názvu) v kopcích Nízkého Jeseníku vím jen to, že se zde nachází kaple svatého Antonína a že v okolí jsou pěkné terény pro cyklistiku.

Hradec nad Moravicí

 05-Hradec.JPG

První písemná zmínka o obci je hodně vousatá, pochází již z roku 1060. Pokud se někdo o tomto městečku zmiňuje, tak především v souvislosti se zámkem Hradec nad Moravicí, který leží na ostrohu nad městem. Původní slovanské hradisko vystřídal v polovině 11. století přemyslovský knížecí hrad, přebudovaný o dvě století Přemyslem Otakarem II. na výstavný hrad chráněný důkladnou fortifikací. Hrad byl v 16. století renesančně přestavěn na zámek Jeho nejdůležitějšími držiteli byl pruský knížecí rod Lichnowských. V 19. století byl k tzv. Bílému zámku přistaven zámek Červený. Kromě zámku je pamětihodností města i tzv. Slezská kalvárie. Z hlediska turistického ruchu je třeba zmínit i řeku Moravici, která je několikrát do roka splavná a toho je vodáky vždy náležitě využíváno.

Litultovice

 06-Litul.JPG

Městys Litultovice se nachází jihozápadně od Opavy a jeho katastr se rozkládá po obou stranách hranice vlastního Slezska a tzv. moravských enkláv ve Slezsku. V letech 1979 až 1990 spadaly pod tuto obec i 4 blízké poměrně velké vesnice. Dnes je to pouze víska Choltice s unikátním dřevěným větrným mlýnem německého typu. Uprostřed Litultovic se nachází zámek.

Opava

 07-Opava.JPG

Je bývalé královské a zemské město. Od roku 1990 je to statutární město. Opava byla od roku 1742 do 30. listopadu 1928 hlavním městem Českého Slezska se zemskými úřady. Město Opava má s okolím okolo 70 000 obyvatel, samotné město má s městskými částmi asi 60 000 obyvatel. Místo bylo osídleno již v pravěku, v roce 1224 již byla Opava městem. Město bylo po celý středověk a po většinu novověku nejvýznamnějším sídlem v širokém okolí, a to až do rozmachu Ostravy ve století 19. Po 2. světové válce bylo odsunuto německé obyvatelstvo a město změnilo svůj národnostní ráz. Významným rodákem jsou Petr Bezruč, Joy Adamsonová a Boris Rösner,  ve městě sídlí Slezská univerzita, Slezské divadlo, Zemský archiv a proslulá psychiatrická léčebna.

Kravaře

 08-Krav.JPG

Vedle Hlučína další obec s rozšířenou působností na území tzv. Hlučínska, nebo také Prajzské, jak se tomuto kraji mezi Opavou a Ostravou na levém břehu řeky Opavy říká. Proč Prajzská? Celé toto území po prohrané válce s pruským králem Fridrichem II. připadlo roku 1742 Prusku a zůstalo tomu tak až do roku 1920. Obyvatelstvo, ač etnicky slovanské, bylo řádně popruštěno a dosud je ráz zdejšího kraje jiný, než ve zbytku republiky. Obyvatelé mají dokonce možnost dvojího občanství, vedle českého i německého. A samotné město Kravaře? Obsahuje barokní zámek pánů z Kravař (v jeho sousedství je golfové hřiště) a výstavný chrám svatého Bartoloměje. Známými rodáky dneška je současný trenér hokejové reprezentace Alois Hadamczik a bývalá Miss Europe Monika Žídková.

Kobeřice

 09-Kober.JPG

Obec Kobeřice leží na silnici, spojující Opavu s polskou Ratiboří a kromě výstavného novogotického kostela Nanebevzetí Panny Marie stojí za zmínku i povrchový sádrovcový důl, v současné době jediný sádrovcový důl v Česku.

Bolatice

 10-Bolat.JPG

Velká středisková obec na Hlučínsku, poprvé připomínaná již roku 1250. Sdílela osudy ostatních obcí Hlučínska, po roce 1742 připadla Prusku, po roce 1938 přímo k Německu (tzv. Alte reich) a její občané museli narukovat do wehrmachtu (což se u nás obecně málo ví). V obci dnes funguje výroba lan (podnik Lanex), dominantami jsou barokní zámek a kostel sv. Stanislava. A přesto, že se Bolatice staly Vesnicí roku 1999 a 2008 v Moravskoslezském kraji, u mě asi navždy zůstanou spojeny s matkovraždou, která se tu stala někdy v 90. letech minulého století.

Dolní Benešov

 11-DolBen.JPG

Malé město na levém břehu Opavy v Hlučínsku (na město znovu povýšeno v roce 1996). Ve městě a okolí se nachází několik vodních ploch (zejména největší rybník na Opavsku – Nezmar a štěrkovna), město je v okolí známé tradičním chovem kaprů. Z průmyslu je známý strojírenský podnik Moravskoslezská Armaturka a významným místním rodákem je Cyprián Lelek, kněz, pedagog a slezský buditel.

Háj ve Slezsku

 12-Haj.jpg

Obec, které někteří se škodolibostí přezdívají Slezsko v Háji, leží na pravém břehu řeky Opavy, pod Ostrou hůrkou. Nejslavnějším rodákem je Vladislav Vančura. Obec vznikla spojením dříve existujících obcí Chabičov, Smolkov a Jilešovice (k integraci došlo až v roce 1922, samotné centrum - Háj  - vznikl až v 18. století). Dominantou obce je novorománský kostel sv. Valentina.

Hlučín

 13-Hluc.JPG

Centrum tzv. Hlučínska nebo také Prajzské, jak bylo již komentováno území na levém břehu řeky Opavy mezi městy Opavou a Ostravou. Historické jádro města založené na pravidelném půdorysu kolem obdélného (téměř čtvercového) náměstí je městskou památkovou zónou. Založen Přemyslem Otakarem II. roku 1256. V roce 1303 náleželo město k hradu Landek, který byl v državě opavských knížat. Poté roku 1521 město přešlo na vévody z Opolí. Až roku 1694 bylo město zbaveno poddanství. Od roku 1742 bylo město i celé panství postoupeno Prusku a od roku 1845 patřilo hlučínské panství Rotschildům. Do roku 1960 byl Hlučín okresním městem. Dnes je střediskem mírně zvlněné převážně zemědělské krajiny. Na jeho jihozápadním okraji leží proslulá hlučínská štěrkovna, středisko letní rekreace.

Ludgeřovice

 14-Ludger.jpg

Velká obec na rozhraní Hlučínska a ostravské aglomerace. Patří mezi největší obce v Česku bez statusu města. Dominantou obce je novogotický kostel svatého Mikuláše se 75 m vysokou věží (na snímku). První zmínka je o obci z roku 1303 a hovoří se o obci Rudgersdorf. Po celá staletí ležela ves uprostřed hlubokých hvozdů, její obyvatelé se živili prací v lese a jeho postupným klučením na zemědělskou půdu. V 19. století začali obyvatelé docházet za prací do rozrůstajících se černouhelných dolů a hutí v Ostravě. Dodnes tam za prací dojíždí většina dospělých obyvatel.

Roman Nedbal

Roman Nedbal

Roman Nedbal

Chci psát o tom, co mě ťukne do čela a o čem si myslím, že stojí za to přemýšlet.

Osoba konzervativní a životem různě poznamenaná, která i přes vědomí někoho vyššího nad námi je stále nespokojena se světem vezdejším.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora