Zima v Poodří: Kotvice u Studénky

pátek 17. únor 2012 07:47

Obrazem Vás chci seznámit se zimní přírodou v Chráněné krajinné oblasti Poodří, kousek od Studénky, v kraji řeky Odry a četných rybníků. Oblast jsme navštívili my tři – manželka, její maminka a já - v sobotu 11. 2. 2012 po poledni.

01-start.JPG

Na startu. Od svých teplých rukavic si má manželka slibovala, že ji ochrání před mrazy, které v sobotu odpoledne venku panovaly. Ráno mi říkala, že pokud bude teplota pod mínus 10 stupňů, nikam nejde. Před polednem bylo mínus 9 a půl, a tak tedy šla. Později toho litovala.

 02-jdem.JPG

Tak jdem! Manželka s celoobličejovým krytem vzadu a má tchýně vpředu si to rázují směrem od železničního nádraží do přírody, do nivy řeky Odry. Příroda je tu od kolejí hlavní železniční trati Praha – Ostrava jen kousek.

 03-strouha.jpg

Strouha. První, s čím se poutník za humny studéneckého nádraží potká, je tato strouha, přes kterou vede odstavná železniční vlečka.

 04-Odra.JPG

Odra. A je tady, divoká a zde ještě nezkrocená nejdůležitější řeka Ostravska, do které ústí všechny toky odsud až k Baltskému moři. Kromě Labe naše jediná řeka, která se nemusí skláněn před jiným vodním tokem, než ji pohltí slaná voda.

 05-Kotv.jpg

Kotvice. Tak se jmenuje rostlina (kotvice plovoucí) i stejnojmenný rybník a přírodní rezervace, jejíž je součástí. Jak je z názvu zřejmé, rybník má jméno právě po vzácné rostlině kotvici plovoucí, která se zde nachází. A přírodní rezervace, zahrnující soustavu rybníků a lužní les, pak po něm.

 06-Kotv.jpg

Rybník Kotvice v zimě je vypuštěný. Tak jako většina jiných kolem.

 07-Kotv.JPG

Torza stromů uvnitř plochy vypuštěného rybníku Kotvice.

 08-hraz.jpg

Hráz rybníku Kotvice, oddělující maximální vodní plochu od okolní nivy řeky Odry.

Nový rybník, horní soused Kotvice. Následující dva obrázky vznikly z jednoho záběru, foceného do formátu RAW. Ať taky vidíte, co dokáže má zrcadlovka (a následný software).

 09-Novyr.jpg

Jako ve dne ...

 10-Novyr.jpg

Jako v podvečer ...

 11-Novyr.jpg

Padlý kmen v Novém rybníku. A fotil jsem a fotil jsem.

 12-Novyr.JPG

Poezie vypuštěného rybníku.

 13-krty.JPG

Krtince v absolutní rovině nivy řeky Odry, aneb krtek se činil.

 14-NovaH.jpg

Cestou k Nové Horce, jediné civilizaci na našem zhruba pětikilometrovém okruhu.

 15-hospa.JPG

Hospůdka v Nové Horce byla zakouřená, jednoduchá nálevna. Ale teplo tam měli. A čaj s rumem taky. Takže všechno, co jsme pro sebe potřebovali.

 16-kajda.JPG

Al-Kajdá v zimě. Dvě členky organizace Al-Kajdá čelí nástrahám středoevropské zimy a kráčí po silnici od Nové Horky směrem ke Studénce. Kdoví, co mají za lubem.

 17-Odra.jpg

Odra – pohled k západu (proti směru toku).

 18-Odra.JPG

Odra – pohled k východu (ve směru toku).

 19-Mlynka.JPG

Náhon s názvem Mlýnka, zhruba 1,5 km jihovýchodně od Studénky.

 20-Mlynka.jpg

Zimní poezie rybniční krajiny, aneb opět náhon Mlýnka.

 21-niva.JPG

V nivě řeky Odry 1.

 22-niva.jpg

V nivě řeky Odry 2.

 23-srnky.JPG

Zimní srnky. Škoda, že jsem nestačil použít svůj teleobjektiv, abych si je více přitáhnul. Ale třeba se mi podařilo zachytit tu atmosféru, ten zběsilý úprk o život, který tyto křehké tvory po celé jejich žití provází.

 24-nadr.JPG

Nádraží ve Studénce, kde se křižuje hlavní trať s vedlejšími, kde se setkává moderní architektura s tou starodávnou a odkud jsme se nalodili na vlak, který nás opět dovezl k nám, do civilizace.

Roman Nedbal

Roman Nedbal

Roman Nedbal

Chci psát o tom, co mě ťukne do čela a o čem si myslím, že stojí za to přemýšlet.

Osoba konzervativní a životem různě poznamenaná, která i přes vědomí někoho vyššího nad námi je stále nespokojena se světem vezdejším.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora