Zlín na podzim 2013

pondělí 23. prosinec 2013 09:25

Fotoprocházka po městě, ve kterém jsem od října 2013 pracoval.

Zlín (v letech 1949–1990 Gottwaldov) je statutární město na východě Moravy. Leží v údolí řeky Dřevnice na rozhraní Hostýnských a Vizovických vrchů. Je centrem Zlínského kraje a v současnosti má 75 tisíc obyvatel. Ve zlínské aglomeraci žije kolem 100 tisíc obyvatel. První písemná zmínka pochází z roku 1322, kdy byl Zlín řemeslnicko-cechovním střediskem okolního valašského osídlení. Až do konce 19. století se příliš nelišil od jiných malých valašských středisek, např. sousedního města Vizovice. Ještě v 19. století počet obyvatel nepřesáhl 3000.

00.jpg

Pohled na Zlín od severu

Pro další rozvoj města je velmi důležitý rok 1894, kdy zde založil svou obuvnickou firmu podnikatel Tomáš Baťa. Během několika let vybudoval prosperující a rychle rostoucí podnik. Díky této skutečnosti se do města přistěhovalo hodně obyvatel. V letech 1910–1938 se počet obyvatel zvýšil z 12 912 na 34 348. Po roce 1926 se Zlín stal moderním městským centrem. Tomáš Baťa pozval do Zlína mnoho renomovaných architektů, a tak se město změnilo aglomeraci plnou funkcionalistické architektury. Rostly kolonie typických „baťovských“ staveb – rodinných domků, ale také výškových domů. Nejproslulejší stavbou z té doby je77,5 mvysoký mrakodrap „Jednadvacítka“ – tehdejší sídlo ředitelství firmy Baťa. 1. října 1935 vznikl nový politický okres Zlín a město se tak stalo okresním městem. Za druhé světové války, v roce 1944, bylo město bombardováno. Již v roce 1945 byly Baťovy závody znárodněny.

01.JPG

Srdce Zlína – areál bývalého závodu Svit

02.JPG

03.jpg

„Jednadvacítka“ – Baťův mrakodrap, dnes sídlo krajského úřadu

04.JPG

08.JPG

Baťův princip

09.JPG

V areálu bývalého Svitu dnes

10.JPG

11.JPG

12.JPG 

Od 1. ledna 1949 bylo město přejmenováno na Gottwaldov podle prvního komunistického prezidenta Československa Klementa Gottwalda. Tentýž rok se město stalo sídlem Gottwaldovského kraje, který ale neměl dlouhého trvání a zanikl při další reformě státní správy v roce 1960. Tehdy byl okres Gottwaldov začleněn do Jihomoravského kraje se sídlem v Brně. V 30. letech vznikly zlínské filmové ateliéry, které proslavili svými animovanými díly především Karel Zeman a Hermína Týrlová. V prosinci 1989 navštívil Gottwaldov Tomáš Baťa mladší a bylo rozhodnuto o navrácení původního názvu Zlín, k čemuž došlo k 1. lednu 1990. V roce 1990 se Zlín stal statutárním městem. V 90. letech docházelo ve městě k rozvoji soukromého podnikání, ale zároveň také zanikly některé významné průmyslové závody – např. obuvnický podnik Svit – nástupce Baťovy firmy. V roce 2001 byla založena Univerzita Tomáše Bati a vznikl samosprávný Zlínský kraj.

05.JPG

Podzim na břehu řeky Dřevnice

06.JPG

07.JPG

V sadu Svobody se zlínským zámkem

Zlín leží relativně stranou od hlavních dopravních tahů. Je to dáno jednak tím, že k rozvoji města došlo až ve 20. století, kdy již existovala hlavní železniční síť. Dále tím, že se vinou druhé světové války neuskutečnily dopravní projekty plánované firmou Baťa. Třetím důvodem je rozpad Československa v roce 1993. Tehdy se Zlínsko stalo pohraniční oblastí a rozvoj dopravních tras v tomto regionu se dostal na okraj zájmu centrálních orgánů.

 13.JPG

Podzim v centru města

14.JPG

Zlínská tržnice

15.JPG

Park Komenského

16.JPG

17.JPG

Ve Zlíně se z kulturního hlediska nachází Městské divadlo, Filharmonie Bohuslava Martinů, Velké kino, Krajská knihovna Františka Bartoše, Krajská galerie výtvarného umění, Muzeum jihovýchodní Moravy s expozicí S inženýry Hanzelkou a Zikmundem pěti světadíly, Archiv H+Z, který spravuje cestovatelský odkaz Hanzelky a Zikmunda. Nejznámější kulturní akcí je Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež. Nedaleko Zlína se nachází také zoologická zahrada v Lešné.

 18.JPG

Baťovská zástavba na jižní straně města

19.JPG

20.JPG

Největší zlínské sídliště - Jižní svahy

Mezi významné sportovní kluby patří hokejový klub PSG Zlín – mistr ČR v ledním hokeji v sezóně 2003/2004. Mezi významné rodáky patří: Tomáš Baťa - podnikatel, zakladatel obuvnického koncernu Baťa, architekt František Lydie Gahura, Sir Tom Stoppard, roz. Tomáš Straussler - britský dramatik, herci Ilja Prachař, Jan Libíček, Věra Galatíková, Josef Abrhám, Jan Šťastný, architektka Eva Jiřičná, hudebník Felix Slováček, spisovatel Benjamin Kuras, zlatokopka Ivana Trumpová, roz. Zelníčková, básník, spisovatel, dramatik a divadelní režisér Jan Antonín Pitínský, bývalí i současní sportovci Olga Charvátová, Tomáš Dvořák, Roman Hamrlík či Petr Čajánek.

22.JPG

Hokejisté PSG Zlín – dnešní symbol města

 23.JPG

Univerzita Tomáše Bati a tzv. Gahurův prospekt – současnost Zlína

 24.JPG

Podvečer ve městě

25.JPG

26.JPG

Roman Nedbal

Roman Nedbal

Roman Nedbal

Chci psát o tom, co mě ťukne do čela a o čem si myslím, že stojí za to přemýšlet.

Osoba konzervativní a životem různě poznamenaná, která i přes vědomí někoho vyššího nad námi je stále nespokojena se světem vezdejším.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora