Hukvaldská obora

sobota 4. leden 2014 09:05

Novoroční procházka po oboře pod zříceninou hradu Hukvaldy na Frýdecko-Místecku.

00.JPG

Patří k nejstarším v zemi, byla založena již v roce 1527. Tehdejší držitel Hukvald, biskup Vilém Prusínovský z Vícova, dostal od císaře Maxmiliána darem dvacet daňků a dal pro ně ohradit kus lesa. V letech 1730 – 1736 nechali hukvaldští páni postavit kamennou oborní zeď, aby dali poddaným práci. Tehdy také dali znovu osázet hradební vrch, který byl ve středověku z obranných důvodů odlesněn, ohradili asi 200 ha okolního lesa a přestěhovali sem zvěř. Největší rozkvět zažila obora za první republiky, naopak v roce 1957 ji postihla pohroma – větrná smršť vyvrátila řadu mohutných stromů, které mj. pobořily ohradní zeď, a většina zvěře utekla. Po opravě v roce 1962 se stala obora honitbou vyhrazenou pro vládní činitele a zahraniční hosty.

03.JPG

08.JPG

Celistvý komplex lesních porostů na hradním vrchu o výměře asi 60 ha, s převahou starých bučin o stáří 200 – 250 let, byl v roce 1999 vyhlášen přírodní památkou „Hradní vrch Hukvaldy“. Obora Hukvaldy se v současnosti rozkládá na ploše cca 440 ha. Oboru spravují Lesy České republiky, s.p. V současnosti žije v oboře asi 140 daňků, 120 muflonů, jeleni, zajíci, kuny skalní i lesní, tchoři, lasice kolčavy, hranostajové, jezevci, lišky, veverky, z ptáků například káňata, krahujci, jestřábi a ostříži, bažanti, holubi doupňáci, kavky, krkavci, hrdličky, dudci, datli, strakapoudi, žluny, kukačky, sojky a sovy, mezi nimi občas i výr velký. Původně bukové lesy byly v 19. století obohaceny o některé vzácné dřeviny, jako červené americké duby, hikory, borovice vejmutovky či jedlovec kanadský.

 01.JPG

Náměstí v obci Hukvaldy, směrem ke hradu

02.JPG

Hlavní vstup do obory tvoří architektonicky hodnotná brána zdobená arcibiskupským znakem, stojící na horním okraji hukvaldského náměstí.

 04.JPG

05.JPG

06.JPG

Pomník Lišky Bystroušky sochaře Karla Vávry z roku 1959 – postaven na paměť prvního provedení opery Liška Bystrouška na Hukvaldech 20. 6. 1959 (předpokládám, že čtenář ví, že skladatel opery Leoš Janáček je místním rodákem).

 10.JPG

Památnými stromy bylo vyhlášeno sedm buků lesních (Fagus sylvatica) o obvodu kmene 335 – 465 cm, výšce 25 – 30 m a s průměry korun 18 – 25 m. Buky jsou součástí porostu, který byl na tehdy holém hradním vrchu vysázen po roce 1730. Mohutný kořenový systém buky vytvořily pro udržení stability na příkrém svahu. Vlivem eroze byly kořeny obnaženy a jejich propletence, zduřeniny a nadzemní smyčky, pokryté světle šedou kůrou uchvacují svojí krásou.

11.JPG

12.JPG

13.JPG

14.JPG

15.JPG

16.JPG

17.JPG

Ale nerostou zde jen tyto buky...

18.JPG

19.JPG

Hrad Hukvaldy je jedním z našich nejstarších a nejrozlehlejších hradů. Byl založen kolem roku 1240 Arnoldem z Hückeswagenu, bohatým šlechticem ve službách Přemysla Otakara I. V příštích staletích byli pány hradu olomoučtí biskupové, hrad byl dostavován a vznikala mohutná pevnost, která nebyla vojensky nikdy dobyta. Po skončení válek v 18. století ztratil hrad na významu, v podhradí byl založen zámek a začíná se rozrůstat obec – dnešní Hukvaldy. Opuštěný hrad rychle zchátral a dílo zkázy dokončil požár v roce 1762. Dnes je hrad prvořadým turistickým cílem v Moravskoslezském kraji.

20.JPG

21.JPG

Prohlídku hradu jsme tentokrát neabsolvovali, tu si necháme na teplejší měsíce.

22.jpg

Tak jsme se jen porozhlédli po blízkých Palkovických hůrkách. Nejvyšší uprostřed je Kubánkov (661 m n.m.)

23.JPG

A to už nás čekala cesta dolů z hradního vrchu.

24.JPG

Roman Nedbal

Roman Nedbal

Roman Nedbal

Chci psát o tom, co mě ťukne do čela a o čem si myslím, že stojí za to přemýšlet.

Osoba konzervativní a životem různě poznamenaná, která i přes vědomí někoho vyššího nad námi je stále nespokojena se světem vezdejším.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora