Foto týdne - 46/2014

pátek 21. listopad 2014 08:04

Tentokrát několik záběrů z královského věnného města severně od Prahy.

46-1.jpg

Soutok Labe (zcela vlevo), Vltavy (uprostřed) a hořínského kanálu dává odpověď na otázku, o které město jde. Samozřejmě o Mělník, založený někdy ve 13. století. Snímek byl pořízen z jedinečné vyhlídky věže chrámu sv. Petra a Pavla, který patří svým založením k nejstarším kostelům v Čechách.

46-2.JPG

V chrámu sv. Petra a Pavla je umístěna také kostnice, která patří k největším v České republice. Obsahuje zejména kosti obětí morových epidemií, když okolní hřbitov nestačil pojmout nebožtíky. Po zrušení hřbitova na konci 18. století se v kostnici zazdily okna a vchod. Po restauraci chrámu ve 20. století kosti studoval a uspořádal věhlasný antropolog Jindřich Matiegka.

46-3.JPG

Další mělnický unikát, původní studna vyhloubená na náměstí ve 13. století do hloubky 54 m, o šířce úctyhodných 4,5 m (nejširší studna v Čechách). Je přístupná z podzemí, odkud je pořízen i tento snímek. Hladina je v hloubce 47 m.

46-4.JPG

Půvabně osvětlené večerní náměstí Míru.

Roman Nedbal

Roman Nedbal

Roman Nedbal

Chci psát o tom, co mě ťukne do čela a o čem si myslím, že stojí za to přemýšlet.

Osoba konzervativní a životem různě poznamenaná, která i přes vědomí někoho vyššího nad námi je stále nespokojena se světem vezdejším.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora