Příroda Poodří – ta nás vždycky udobří - 1. část

pátek 19. červen 2015 09:23

A třeba i na přelomu května a června.

Pro název tohoto blogu jsem využil sloganu ZŠ a MŠ Suchdol nad Odrou, který je poutavě s mnoha obrázky vyveden u železničního nádraží v tomtéž městyse. Odtud jsem také vyrazil na 35 kilometrovou túru do ostravských Výškovic, kde bydlím.

1-04.JPG

Ze Suchdola nad Odrou vyrazili před několika sty lety na misie po celém světě Moravští bratři, evangelická církev, která šířila Boží poselství do celého světa a činí tak v podstatě dodnes. Nechtěl bych se však s touto bohulibou organizací srovnávat, má pouť měla vyloženě soukromý a rekreační charakter.

1-01.JPG

Historická nádražní budova v Suchdolu nad Odrou

Má cesta probíhala nadél CHKO Poodří mezi Suchdolem nad Odrou na jihozápadě a Výškovicemi u Ostravy na severovýchodě. Osou celé trasy se vine řeka Odra, která se zde hodně kroutí a také bývalá Severní dráha Ferdinandova, dnes železniční koridor prvořadého významu, který spojuje Ostravsko s Prahou a zbytkem republiky.

Pro putování jsem si vybral jeden slunečný pátek na konci května, uprostřed období, kterému já osobně říkám traven, pro množství vegetace, která tehdy bývá bujná a bláznivě zelená.

1-02.JPG

U Suchdola

Nejdříve jsem kráčel úzkou pěšinou lesem, kolem meandrovitého Křivého potoka. Srnky zde byly příliš plaché na to, aby je mohla zastihnout spoušť mého nedokonalého fotoaparátu.

1-03.JPG

Křivý potok

Vlaky po trati rovné jako pravítko protínají tento klikatící se kraj na historickém pomezí Moravy a Slezska.

1-05.JPG

1-06.JPG

1-07.JPG

V Hladkých Životicích

Od Hladkých Životic, kdy se přidaly lány všudypřítomné páně Babišovy řepky, jsem šel kousek kolem vodnatého Husího potoku, tekoucího od Fulneku.

1-09.JPG

1-08.JPG

Husí potok

Kolem Pustějovského rybníku jsem díky obtížné orientaci, způsobené bujnou vegetací, trošku zakufroval. Ale stálo to za to, kouzelné rybníčky a nádherné květinové louky.

1-10.JPG

1-11.JPG

1-13.JPG

Živočichů a rostlin je tu v tento podletní čas tolik, že na jejich znalost byste potřebovali několik semestrů přírodovědecké fakulty.

1-12.JPG

U bartošovického mlýna konečně narážím na řeku Odru, která dala kraji nejen jméno, ale hlavně tolik důležitou vláhu. Je zde hodně klikatá.

1-14.JPG

Odra - náš příspěvek Baltskému moři

1-15.JPG

Bartošovický mlýn

1-17.jpg

Meandr Odry

1-16.JPG

Stavidlo

1-18.JPG

Chráněný dub u Studénky

V hospůdce u studéneckého nádraží mají dvanáctku říznou jako zdejší kraj a poctivou frankfurtskou polévku za 25 Kč.

1-19.JPG

Ve Studénce na nádraží

Roman Nedbal

Roman Nedbal

Roman Nedbal

Chci psát o tom, co mě ťukne do čela a o čem si myslím, že stojí za to přemýšlet.

Osoba konzervativní a životem různě poznamenaná, která i přes vědomí někoho vyššího nad námi je stále nespokojena se světem vezdejším.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora